Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af erhvervsrettede love og bekendtgørelser på Virk

Her kan du offentliggøre love og bekendtgørelser, der skal på Virk

Sådan gør du:

  1. Læs vejledningen "Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet” og udskriv evt. vejledningen. Du finder vejledningen nedenfor.
  2. Log på myndighedsnet.virk.dk/user med NemID og derefter med det brugernavn og kodeord, du har fået af Virk eller dit ministerium.
  3. Hvis du ikke har fået brugernavn og kodeord, så kontakt dit ministerium, det hele er sendt til ministeriets fællespostkasse

PDF fileSådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet

For generel information om de fælles ikrafttrædelsesdatoer: Læs Erhvervsministeriets Vejledning til ministerierne om de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

PDF fileVejledning om fælles ikrafttrædelsesdatoer

Kom i gang ved at klikke på en af disse to muligheder:

 

 

 

Baggrunden

Alle love og bekendtgørelser skal som hovedregel træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet.

”Direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser” jf. EVMs Vejledning til erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger omfatter skatter, afgifter og tilskud mv., administrative konsekvenser og øvrige konsekvenser, som har direkte effekt på erhvervslivet (der er ingen bagatelgrænser).

Formålet er, at erhvervslivet kun to gange årligt skal forholde sig til ændrede regler.

På Virk kommunikeres samlet om de regler, der træder i kraft, så erhvervslivet kan få overblik over og information om kommende regler ét sted. Love og bekendtgørelser, der skal træde i kraft på den næstkommende dato, skal være vedtaget/udstedt mindst fire uger før ikrafttrædelsesdatoen, så virksomhederne har god tid til at omstille sig til den nye regulering.