Gå til hovedindhold

Sådan udvikler vi Virk

Den gensidige orientering mellem myndigheder og Virk er med til at skabe synlighed om myndighedernes udvikling af løsninger på Virk. Samarbejdet har betydning for, at virksomheder oplever én samlet grænseflade til det offentlige Danmark.

For at nå dette mål bidrager myndighederne aktivt og med de nødvendige ressourcer til at udvikle brugervenlige introsider og løsninger.

Virk sætter til gengæld rammerne for udvikling af brugervenlige løsninger, rådgiver myndighederne om løsninger og stiller værktøjer til rådighed for integrationen på Virk.

Udviklingen af Virk er således baseret på nogle grundlæggende værdier om gensidig dialog og orientering mellem myndigheder og Virk:

  • Virk definerer krav til, informerer om og inspirerer til, hvordan man laver brugervenlige digitale løsninger m.m.

  • Virk udvikler fællesoffentlige værktøjer, der hjælper myndighederne til at løfte deres opgaver

  • Virk underretter derudover løbende myndighederne om alle forhold vedrørende Virk, der kan have betydning for samarbejdet, herunder brugernes ønsker og behov i forhold til udvikling af erhvervsrettede løsninger

Informationen omfatter blandt andet:

  • varsling og høring vedrørende nye udviklingsprojekter
  • oppetider på Virk
  • upload af referater og materialer fra NetVIRK
  • upload af præsentationsmateriale om Virk, kontaktlister m.m.

Myndighederne underretter Virk Myndighedsteam om forhold hos myndigheden, der kan have betydning eller være relevante for samarbejdet, for eksempel om:

  • nye udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet
  • forventninger til afvikling af analyse, koncept og udbudsfase ift. kommende løsninger

Derudover orienterer myndigheden sig løbende i indholdet på Virk Viden om, hvordan man kan udvikle løsninger. Myndighedsnet og Virk Viden stilles til rådighed af Virk.

I det omfang, det har betydning for udvikling af Virk og den fællesoffentlige Designmanual, underretter myndigheden Virk om brugernes ønsker og behov fra brugertest og feedback fra brugerne.