Gå til hovedindhold

Medlemmer af NetVIRK

Listen viser medlemmer af NetVIRK, der også er kontaktpersoner ift. Virk.

Har du tilføjelser eller rettelser til listen, så kontakt venligst Jakob Jensen.

Myndighed Virk-ambassadør
AER, AES, LG, Udbetaling Danmark, feriekonto og ATP Helene Kaspersen
Arbejdstilsynet Frank Roschmann
Banedanmark Jens Martin Evers Hansen
Center for Biosikring og
Bioberedskab
Jeanne Lind Christiansen

Danmarks Statistik

Lise Stahl Jacobsen

Datatilsynet

Per Mortensen
Digitaliseringsstyrelsen Rune Arnfeldt Jarden
Domstolsstyrelsen

Eva-Margrethe Madsen

Energistyrelsen Elena Elhøj
Erhvervsstyrelsen  
Finanstilsynet Pernille Hunæus Thyrring 
Forsyningstilsynet Louise Mary Hansen
Fødevarestyrelsen Lise Louv
Geodatastyrelsen Lars Kjær Justsen
Gældsstyrelsen Ikke udpeget endnu
Kommunernes Landsforening Ole Hansen
Konkurrence -og Forbrugerstyrelsen Susanne Palmelund Mikkelsen
Kulturstyrelsen Marianne Juul Nyholm
Landbrugsstyrelsen Rikke Bendtsen Qvistgaard
Lægemiddelstyrelsen Brian Nielsen
Miljøstyrelsen Kaare Lind
Motorstyrelsen Ikke udpeget endnu
Naturstyrelsen Kaspar Didriksen
Patent- og Varemærkestyrelsen Michael Happel Olsen
Politiet Charlotte Hagsholm
Rejsegarantifonden Peter Esbjerg
Sikkerhedsstyrelsen Julia Svendsen
Skatteankestyrelsen Malene Borggreen-Lindeman
Skattestyrelsen Allan Lund Tolberg
Socialstyrelsen Martin Kristiansen
Spillemyndigheden Camilla Viebjerg Snedker
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Camilla Hagedorn Trolle
Styrelsen for it og læring Stine Holmstrøm
Styrelsen for Patientsikkerhed Lisbet Damtoft Andersen
Sundhedsstyrelsen Daniel Hermansen
Søfartsstyrelsen Esben Mærkedahl Justesen
The Trade Council Birthe Larsen
Toldstyrelsen Ikke udpeget endnu
Trafik- og Byggestyrelsen Peter Bjørchmar Thomsen
Udlændingestyrelsen Jonas Rieper
Vejdirektoratet Lisette de Boer
Vurderingsstyrelsen Ikke udpeget endnu
Vækstfonden Michael Holm Olesen