Gå til hovedindhold

Medlemmer af NetVIRK

Listen viser medlemmer af NetVIRK, der også er kontaktpersoner ift. Virk.

Har du tilføjelser eller rettelser til listen, så kontakt venligst Jakob Jensen.

Myndighed Virk-ambassadør
AER, AES, LG, Udbetaling Danmark, feriekonto og ATP Helene Kaspersen
Arbejdstilsynet Frank Roschmann
Banedanmark Ikke udpeget
Beredskabsstyrelsen Ikke udpeget endnu
Center for Biosikring og
Bioberedskab
Jeanne Lind Christiansen

Danmarks Statistik

Lise Stahl Jacobsen

Datatilsynet

Per Mortensen
Digitaliseringsstyrelsen Rune Arnfeldt Jarden
Domstolsstyrelsen

Eva-Margrethe Madsen

Energistyrelsen Helle Mejer Frederiksen
Erhvervsstyrelsen Ikke udpeget 
Finanstilsynet Pernille Hunæus Thyrring 
Fiskeristyrelsen Ikke udpeget 
Forsyningstilsynet Troels Kjeldbjerg Jessen
Færdselsstyrelsen Lasse Nyhus Mikkelsen
Fødevarestyrelsen Bruno Larsen
Geodatastyrelsen Lars Kjær Justsen
Gældsstyrelsen Ikke udpeget endnu
Kommunernes Landsforening Ole Hansen
Konkurrence -og Forbrugerstyrelsen Susanne Palmelund Mikkelsen
Kystdirektoratet Ejler Kærvang
Slots- og Kulturstyrelsen Marianne Juul Nyholm
Landbrugsstyrelsen Rikke Bendtsen Qvistgaard
Lægemiddelstyrelsen Brian Nielsen
Miljøstyrelsen Kaare Lind
Motorstyrelsen Ikke udpeget endnu
Naturstyrelsen Ejler Kærvang
Patent- og Varemærkestyrelsen Michael Happel Olsen
Politiet Charlotte Hagsholm
Rejsegarantifonden Peter Esbjerg
Sikkerhedsstyrelsen Julia Svendsen
Skatteankestyrelsen Malene Borggreen-Lindeman
Skattestyrelsen Allan Lund Tolberg
Socialstyrelsen Martin Kristiansen
Spillemyndigheden Camilla Viebjerg Snedker
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Camilla Hagedorn Trolle
Styrelsen for it og læring Stine Holmstrøm
Styrelsen for Patientsikkerhed Lisbet Damtoft Andersen
Sundhedsstyrelsen Daniel Hermansen
Søfartsstyrelsen Elvedin Mehanovic
The Trade Council Birthe Larsen
Toldstyrelsen Ikke udpeget endnu
Trafik- og Byggestyrelsen Lasse Nyhus Mikkelsen
Udlændingestyrelsen Jonas Rieper
Vejdirektoratet Lisette de Boer
Vurderingsstyrelsen Ikke udpeget endnu
Vækstfonden Michael Holm Olesen