Gå til hovedindhold

Myndighedens bemanding

Myndigheden bemander Virk opgaver efter organisation og opgaveomfang og som minimum med en Virk Ansvarlig og en Kontaktperson.

Myndigheder bemander Virk opgaver med minimum to personer:

  • Virk Ansvarlig: Ansvarlig chef for myndighedens samarbejde med Virk og udvikling og vedligeholdelse af løsninger og introsider på Virk
  • Virk Kontaktperson: Medarbejder med mandat til at varetage den overordnede og eventuelt daglige kontakt og håndtering af relationen til Virk

Myndigheden kan derudover vælge at fordele opgaver om Virk til andre medarbejdere, f.eks.:

  • kontakt i forhold til udvikling af konkrete løsninger og introsider
  • tekniske forhold, herunder udvikling af løsninger og introsider
  • kommunikative opgaver, herunder brugervenlige tekster til løsninger og introsider

Den kontinuerlige bemanding af Virk opgaver hos myndigheden er med til at understøtte et højt niveau af vidensdeling og et fortsat flow i udviklingen af Virk. Det er derfor vigtigt, at myndigheden informerer Virk Myndighedsteam ved eventuelle ændringer i bemandingen.

Myndigheden holder sig via bemandingen orienteret om myndighedens mulige interaktioner med Virk.