Gå til hovedindhold

Virk bemanding

Virk er myndighedernes sparringspartner på den brede udvikling af digitaliserede løsninger og sørger for den tekniske udvikling af Virk.

Virk står til rådighed for myndighederne med en bred palette af kompetencer i forhold til udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger.

Virk team med bredde

Myndighedsteamet sikrer, at alle myndigheder har en fast kontaktperson og sparringspartner, som kan rådgive myndigheden om brug af værktøjer, services og udviklingsmuligheder på Virk.

Virk tilbyder desuden en bredde af kompetencer til myndighedernes sparring:

  • redaktionelt i forhold til brugervejledning på introsider og i løsninger
  • UX'ere, som har ekspertviden om design og kan rådgive myndigheder om, hvordan de lever op til designkravene
  • grundlæggende teknisk vejledning i forhold til udvikling af widgets og integration af løsninger på Virk

Udvikling og koordinering

På ledelsesniveau er Virk garant for, at udviklingen af Virk følger den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og at myndigheder får værktøjer til at arbejde på Virk.

En fortsat udvikling af Virk til gavn for virksomhederne kan kræve principielle eller strategiske beslutninger på ledelsesniveau. Virk indkalder til disse for at sikre en stadig udvikling og at de fællesoffentlige, erhvervsrettede løsninger bliver stadigt bedre og afholder efter behov koordinerende møder på ledelsesniveau.

Virk stiller endelig listen over Virk Ansvarlige og Kontaktpersoner hos myndighederne til rådighed for alle myndigheder via Virk Myndighedsnet.

Myndighedsteamet koordinerer desuden møder i NetVIRK med fokus på vidensdeling og udveksling af erfaringer omkring udvikling af fællesoffentlige digitaliserede løsninger.