Gå til hovedindhold

SPOC hos Myndighedsteamet

Hver myndighed har en fast "single-point-of-contact" (SPOC) hos Myndighedsteamet. Herunder kan du se, hvem din SPOC er:

Myndighed  SPOC
AER, AES, LG; Udbetaling danmark, Feriekonto og ATP Jakob
Jensen

Arbejdsskadestyrelsen
(Beskæftigelsesministeriet)

Jakob
Jensen
Arbejdstilsynet
(Beskæftigelsesministeriet)
Jakob
Jensen
BaneDanmark
(Transportministeriet)
Marie
Rendtorff
Center for Biosikring og Bioberedskab
(Sundheds- og Ældreministeriet)

Marie
Rendtorff

Danmarks Statistik
(Social- og Indenrigsministeriet)

Jakob
Jensen

Datatilsynet
(Justitsministeriet)

Jakob
Jensen
Digitaliseringsstyrelsen
(Finansministeriet)
Jakob
Jensen
Domstolsstyrelsen
(Justitsministeriet)
Jakob
Jensen
Eksportrådet
(Udenrigsministeriet)
Jakob
Jensen
Energistyrelsen
(Energi-, Forsynings-  og Klimaministeriet)
Jakob
Jensen
Energitilsynet
(Energi-, Forsynings-  og Klimaministeriet)
Jakob
Jensen
Erhvervsstyrelsen
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Charlotte
Simmelhack
Finanstilsynet
(Erhvervs- og Vækstministeriet)

Marie
Rendtorff

Fiskeristyrelsen
(Miljø- og Fødevareministeriet)
Henrik
Been
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
(Beskæftigelsesministeriet)
Jakob
Jensen
Fødevarestyrelsen
(Miljø- og Fødevareministeriet)
Henrik
Been

Geodatastyrelsen
(Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet)

Jakob
Jensen
Kommunernes Landsforening Jakob
Jensen
Konkurrence -og Forbrugerstyrelsen
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob
Jensen
Kystdirektoratet
(Miljø- og Fødevareministeriet)
Henrik 
Been
Landbrugsstyrelsen
(Miljø- og Fødevareministeriet)
Henrik
Been
Lægemiddelstyrelsen
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Marie
Rendtorff
Miljøstyrelsen
(Miljø- og Fødevareministeriet)
Henrik
Been
Naturstyrelsen
(Miljø- og Fødevareministeriet)
Henrik
Been
Nævnenes hus
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob
Jensen
Patent- og Varemærkestyrelsen
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob
Jensen
Rigspolitiet
(Justitsministeriet)
Jakob
Jensen
Rejsegarantifonden
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob
Jensen
Sikkerhedsstyrelsen
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob
Jensen
SKAT
(Skatteministeriet)
Jakob
Jensen
Skatteankestyrelsen
(Skatteministeriet)
Jakob
Jensen
Slots- og Kulturstyrelsen
(Kulturministeriet)
Marie
Rendtorff
Socialstyrelsen
(Social- og Indenrigsministeriet)
Jakob
Jensen
Spillemyndigheden
(Skatteministeriet)
Jakob
Jensen
Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering
(Beskæftigelsesministeriet)
Jakob
Jensen
Styrelsen for Forskning og Innovation
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Marie
Rendtorff
Styrelsen for patientsikkerhed
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Marie
Rendtorff
Sundhedsdatastyrelsen
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Marie
Rendtorff
Sundhedsstyrelsen
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Marie
Rendtorff
Søfartsstyrelsen
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob
Jensen
Styrelsen for It og Læring
(Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling)
Marie
Rendtorff
Trafik- og Byggestyrelsen
(Transport- og Bygningsministeriet)
Marie
Rendtorff
Udlændingestyrelsen
(Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet)
Jakob
Jensen
Vejdirektoratet
(Transport- og Bygningsministeriet)
Marie
Rendtorff
Vækstfonden
(Erhvervs- og Vækstministeriet)
Jakob Jensen