Gå til hovedindhold

Mit Virk >

Krav til løsninger på Virk

Når du udvikler erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger med introsider til Virk, skal både løsninger og introsider overholde en række krav.

For at få dine løsninger publiceret til Virk skal du både følge "Fælles krav til digitale løsninger" og overholde de specifikke krav til løsninger på Virk. Det er desuden vigtigt, at dine løsninger sikrer et brugervenligt flow. Hvordan du sørger for det, kan du læse om under Sammenhængende brugerflow.

Her kan du se den samlede liste med de de krav, Virk gennemgår løsninger for:

PDF fileVirk kravliste

Kravlisten beskriver både centrale og mere detaljerede krav til løsningerne. I menuen til venstre får du en uddybning af fem af de centrale krav. De er:

  • Overholde det fælles designsystem, så de fremstår med ens design for brugerne
  • Have installeret fællesoffentligt tællerscript for at sikre registrering af anvendelse og brugermønstre 
  • Anvende Single Sign On via NemLog-in, hvis der er et forretningsmæssigt krav om login 
  • Fungere i alle de aktuelle browsere
  • Opfylde kravene i den fællesoffentlige brugertest, når der er tale om en obligatorisk selvbetjeningsløsning
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.