Gå til hovedindhold

Mit virk >

Proaktiv tilrettelæggelse

Det er myndighederne, som sikrer, at løsninger følger Virk kravene og bliver udviklet mest effektivt.

Med dette mål for øje, er det væsentligt at du som myndighed:

  • tidligt i processen involverer Virk Myndighedsteam for at sikre en optimal og effektiv udvikling af løsninger og introsider
  • holder Virk Myndighedsteam opdateret om særlige forhold i din organisation, som har betydning for udvikling af selvbetjeningsløsninger til Virk, f.eks. ved ressortomlægninger
  • tidligt i forløbet involverer Virk Myndighedsteam i de centrale trin for udvikling af nye selvbetjeningsløsninger
  • som led i en brugervenlig og effektiv udvikling af nye løsninger i god tid tager initiativ til at få klarlagt forventet testperiode og hvornår den involverer Virk Myndighedsteam

Som led i den gensidige dialog og samarbejdet omkring udvikling af Virk som fællesoffentlig platform for erhvervsrettede løsninger tilbyder vi i Virk en proaktiv sparring og rådgivning til myndighederne og deres leverandører.

Vi står til rådighed med at gennemgå og godkende jeres løsninger og introsider ud fra vores aftaler om udviklings- og testforløb. Vi gennemgår løsninger hele året, dog i mindre omfang i juli måned og op til jul. Vi stræber i det hele efter at være mest muligt fleksible i forhold til vores gennemgang og godkendelse af løsninger, der skal på Virk, f.eks. på grund af vedtaget, ny lovgivning med kort frist.

Se også Flowchart til integration af løsninger, der beskriver samarbejdet mellem myndigheder og Virk om integration af løsninger.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.