Gå til hovedindhold

Mit Virk >

Virk begreber

Virk dækker som begreb både over samarbejdet omkring Virk, portalen og den centrale enhed hos Erhvervsstyrelsen, som har styrelsesmæssigt ansvar for, at Virk udvikler sig som en fællesoffentlig platform for erhvervsrettede løsninger. Se hele listen over Virk begreber her.

Introsiden er døren til løsningen for brugerne og bliver oprettet i DIA, hvor man også forbinder introsiden og selve løsningen. Introsiden til en løsning skal give brugeren et nemt overblik over, om løsningen er relevant for dem, og hvordan de bedst forbereder sig på at bruge løsningen. Til det formål indeholder introsiden en række faste elementer, der gør det nemt for myndigheden at lave en let overskuelig introside. Introsider skal udarbejdes på det sprog, som brugerne skal anvende i løsningen.

DIA; Digital Integrations- og Administrationsværktøj, bruges til at udvikle introsider og integrere løsninger til Virk. Det er gennem DIA at introsiden og dermed løsningen bliver offentliggjort på Virk. Du kan få adgang til DIA ved at henvende dig til Virk Myndighedsteam. Brug af DIA forudsætter at man har taget introkursus som kontaktperson eller at du er oplært internt af din myndigheds kontaktperson.

Contentful er et system, der supplerer DIA ift. funktioner omkring FAQ. Såfremt du ønsker at anvende Contentful kan du henvende dig til Virk Myndighedsteam og få vejledning om de muligheder, det indeholder.

Blanketmotoren er et værktøj, der er udviklet til og med myndighederne som en nem måde at lave enkle, digitale løsninger på Virk. Blanketmotorens force er, at man som medarbejder i en myndighed selv kan udarbejde løsningerne uden brug fra en ekstern leverandør.

Grænsefladen mellem introsider, myndighedens hjemmeside og vejledning i selve løsningen er:

  • Vejledende tekst skal ligge på introsiden, så brugeren kan forberede sig før log-in i løsningen, og ikke gentages inde i løsningen/blanketten.
  • Hvis en myndighed henviser fra sin hjemmeside til en løsning, skal henvisningen gå via introsiden og ikke direkte til løsningen

Gennemgang: Inden din introside med tilhørende løsning kan blive offentliggjort på Virk skal den til gennemgang hos Virk. Virk foretager løbende gennemgange med en måneds varsel, på nær i juli og december måned. Som kontaktperson bestiller du selv en gennemgang. Gennemgangen kan føre til, at du skal tilpasse indholdet af introsiden og løsningen.

Det er derfor vigtigt, at du afklarer eventuelle spørgsmål til kravene til løsninger med Virk, inden du udvikler dine løsninger.

Kontaktperson: Den person hos en myndighed, som har ansvaret for den daglige koordination med Virk.

NetVIRK: Netværk for myndigheder og Virk til erfaringsudveksling og faglig udvikling af Kontaktpersoner m.v.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.