Gå til hovedindhold

Mit virk >

Virk support og gennemgang

Virk stiller flowchart for udvikling og integration af løsninger til rådighed og yder rådgivning i forbindelse med myndighedernes overholdelse af krav for integration til Virk.

Virk rådgiver herunder om:

  • anvendelse af Virks designmanual
  • installation af tællerscript

Virk står desuden for følgende elementer af integrationen:

  • indekserer introside til løsningen
  • leverer sparring og svarer på spørgsmål omkring integrationsprocessen
  • gennemgår myndighedernes løsninger indenfor den aftalte periode, efter frigivelse af løsningen fra myndigheden til Virk testmiljø
  • godkender løsninger mhp. publicering på Virk, når kravene er opfyldt
  • publicerer løsninger efter aftale med vedkommende myndighed
  • leverer support i forbindelse med installation af tællerscript

Virk supporterer og vejleder desuden i forhold til tekst, der knytter sig til selvbetjeningens introside, herunder formulering af hjælpetekster og vejledning m.m.

Virk stiller elementer til brug på introsiden til rådighed, f.eks. tekst om rettigheder og NemLog-in.

For at sikre en ensartet vejledning om NemLog-in udarbejder og vedligeholder Virk vejledningsmateriale om NemLog-in og yder support til virksomhederne om NemLog-in.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.