Gå til hovedindhold

Mit Virk >

Kontaktpersonens rolle og opgaver

Kontaktpersonen er som udgangspunkt det daglige bindeled samt single-point-of-contact mellem myndigheden og Virk.

Derudover varetager kontaktpersonen de opgaver i forhold til Virk, som myndigheden skal håndtere fra centralt hold. Myndighedens øvrige opgaver i forbindelse med Virk placeres efter aftale mellem den Virk Ansvarlige og kontaktpersonen hos andre ressourcer eller hos kontaktpersonen.

Kontaktpersonen har som minimum ansvaret for disse opgaver:

 • varetager myndighedens interesser i forhold til Virk som en samlet platform for myndigheders løsninger til virksomheder
 • koordinerer arbejdet med at få myndighedens løsninger på Virk og formidler herunder mulighederne for, hvordan løsninger kan lægges på Virk
 • orienterer om, hvordan løsninger og introsider anvender kontektsnær og brugerrettet kommunikation i sine vejledende tekster m.v.
 • sikrer at myndighedens introsider og selvbetjeningsløsninger på Virk er opdateret og fungerende. Til støtte modtager kontaktpersonen - eller en person kontaktpersonen peger på - ugentligt en rapport fra Siteimprove med evt. døde links, stavefejl, og høje lix-tal.
 • udbreder kendskabet til Virk i myndigheden og arbejder for, at ”myndighedens virksomheder” indberetter og ansøger via Virk
 • kommunikerer oplysninger af betydning for udviklingen af Virk til myndigheden, herunder ændringer på Virk og krav til løsninger
 • deltager i NetVIRK for løbende at følge udviklingen i samarbejdet om Virk

Opgaver, der kan varetages af kontaktpersonen eller andre i myndighedens interne Virk organisation:

 • dialog med Virk Myndighedsteam omkring udvikling af løsninger
 • koordinering, udfyldelse og håndtering af de formelle led i udviklingen af løsninger, f.eks. aftaler med Virk om udvikling og integration, køreplaner for test og produktion etc.
 • etablering af kontakt mellem eventuelle projektleder og Virk på konkrete løsninger
 • føre en løbende oversigt over myndighedens løsninger på Virk ift. etablering, ajourføring og eventuel nedtagelse af løsninger og introsider
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.