Gå til hovedindhold

Mit virk >

Virk introsider

Introsiden på Virk er brugerens indgang til en erhvervsrettet selvbetjeningsløsning. Den skal skabe overblik og give relevant og brugerrettet information, der forbereder brugeren til løsningen.

På introsiden skal brugeren kunne finde målrettet information om, hvorledes man forbereder sig på at anvende en selvbetjeningsløsning. Introsiden skal klæde brugeren på og give vedkommende mulighed for at finde de dokumenter frem, der skal bruges som led i en indberetning, registrering eller ansøgning.

Introsiden er på den måde en central side, hvor myndighederne kan formidle vigtige informationer, så brugeren føler sig godt klædt på til at gennemføre løsningen.

Det kunne eksempelvis være, hvad brugeren skal anvende for at kunne udfylde og afslutte en digital indberetning. Eller forhold, som brugeren generelt eller særligt skal være opmærksom på. 

Introsiden er inddelt i en række blokke, som hver især er forudbestemt til at indeholde given information, herunder:

  • Titel
  • Sådan gør du
  • Hav følgende parat
  • Mere information
  • Trin-for-trin
  • Vejledning
  • Kontakt

Kort Powerpoint-præsentation om meningen med introsider og elementerne på introsiden:

Office presentation fileKort om introsider

I den fulde vejledning om introsider finder du uddybende beskrivelser af, hvad de enkelte blokke skal og bør indeholde. Du får også viden om tips og tricks til den gode introside.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.