Gå til hovedindhold

Mit virk >

Best practice introsider

Introsider skal åbne løsningen for brugeren og gøre det nemt for brugeren at overskue, om løsningen er relevant for vedkommende.

Der findes mange eksempler på gode introsider på Virk. Kendetegnende for dem er, at de anvender introsidernes faste elementer dynamisk og informativt for brugerne. Kort sagt:

  • Titlen: Skal fænge og lokke brugeren til og være skrevet ud fra løsningens indhold
  • Kort tekst: Sproget skal være aktivt og handlingsrettet, og gøre brugeren i stand til at vælge løsningen til eller fra. Teksten fra den korte tekst indgår i søgekriterierne
  • Sådan gør du: Skal give brugeren overblik over sin forberedelse og dokumenter, der skal bruges ift. løsningen. Fanebladet kan desuden indeholde information om log-in og en trin-for-trin guide for løsningen
  • Vejledning: Her kan der henvises til relevant lovgivning eller eventuelt spørgsmål/svar

Et udpluk af introsider viser på hver sin måde, hvordan anvendelsen af de faste elementer er med til at skabe gode introsider, der tager brugeren ved hånden på vej til løsningen: 

ATP: Kort tekst med god længde og inviterende, handlingsorienteret sprog samt kort, direkte titel.
ATP introside: Se indberetninger og indbetalinger
NB: ATP er "flyttet helt ind" på Virk og bruger en "ordningsside" til at uddybe deres regler. (Læs om ATP Livslang Pension.)

Energitilsynet: De anvender en årlig indberetning – fristen er derfor sat helt op i den korte tekst for at gøre brugerne opmærksomme på det.
Energitilsynet introside: Priseftervisning på varmeområdet

Sikkerhedsstyrelsen: Beskikkelse som bygningssagkyndig kræver ansøgning og godkendelse i to tempi. Dette fremgår af den korte tekst. Løsningen kunne også have været inddelt i to trin med hver sin introside og titlen evt. bare være ”Beskikkelse som bygningssagkyndig”.
Sikkerhedsstyrelsen introside: Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig

Spillemyndigheden: Ansøgning som kræver meget dokumentation, men hvor den korte tekst (i første sætning) fortæller, hvad man kan.
Spillemyndigheden introside: Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino
 

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail If you share the content, the provider of the service will set one or more cookies on your computer.